مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • تهیه بسته های فرصت های توسعه شهری و سرمایه گذاری در کلانشهر مشهد
  • تهیه بسته های فرصت های توسعه شهری و سرمایه گذاری در کلانشهر مشهد

     تهيه بسته‏هاي توسعه‏اي شهر مشهد با هدف شناسايي پتانسيل هاي توسعه و سرمايه گذاري، توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري در مهر ماه سال 89 به اين مهندسان مشاور واگذار شد. اين پروژه، در راستاي افزايش تحقق پذيري بخشي از سياست هاي كلان توسعه و عمران در شهر و با هدف ارتقاي استانداردهاي زيست شهري و توسعه و عمران شهر تعريف و در اين چارچوب، كار پايه اصلي تهيه و تدوين بسته هاي توسعه اي، طرح توسعه و عمران (جامع) كلانشهر مشهد قرار گرفت.
    فرايند تهيه بسته هاي سرمايه گذاري، با توجه به استفاده حداكثري از ظرفيت هاي در انتظار، در راستاي افزايش كيفيات محيطي ضمن حفاظت از ارزش هاي محيطي و اجتماعي، در چارچوب ضوابط و مقررات توسعه اي موجود، منجر به تعدد و تكثر سطوح و لايه هاي مؤثر شد. طبيعتاً شناسايي اين سطوح و لايه ها، نيازمند تعامل ميان گروههاي ذي نفع و ذي نفوذ مختلف بوده و منتج به هم افزايي يافته ها در تدوين خروجي ها شد. حاصل اين پروژه، توسط شهرداري مشهد در دومين نمايشگاه فرصت هاي توسعه و سرمايه گذاري كلانشهر مشهد، به سرمايه گذاران و توسعه دهندگان ارائه و بخش عمده اي نيز به انعقاد تفاهم نامه منجر شد.