مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح کالبدی منطقه شمال شرق
  • طرح کالبدی منطقه شمال شرق

     منطقه شمال شرق كشور (خراسان) مشتمل بر سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي يكي از مناطق ده گانه تقسيمات طرح كالبدي ملي است. قرارداد طرح در سال 1386 با توجه به مشاركت مهندسان مشاور عرصه  فرنهاد در انجام پروژه، از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ شد. اين طرح هم اكنون در مراحل پاياني ارائه، بررسي و تصويب قرار دارد.