مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • شهرسازی
 • ساماندهی ورودی های شهر همدان
 • ساماندهی ورودی های شهر همدان

  پروژه ساماندهي ورودي هاي شهر همدان با هدف انتقال يا ساماندهي صنايع آلاينده و كارگاهي مزاحم و تقويت جاذبه ها و امكانات گردشگري در اين شهر تعريف شده است. با توجه به جايگاه منحصر به فرد ورودي در ساختار فضايي و فعاليتي شهر همدان، وجود فرصت هايي جهت ارتقاي كيفيات محيطي و با تكيه بر توسعه پايدار، چشم انداز طرح ساماندهي بر چهار محور اصلي زير استوار شد:
  • ساماندهي صنايع كارگاهي و خدمات فني
  • تقويت ويژگي هاي گردشگري و تفريحي
  • تقويت كيفيت فضاي شهري
  • تقويت و ايجاد تنوع در فعاليت محور ورودي كرمانشاه