مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طراحی مرحله اول و دوم شهرک پردیسان - قم
  • طراحی مرحله اول و دوم شهرک پردیسان - قم

    طرح آماده سازي شهرك پرديسان در وسعت 1000 هكتار و با جمعيت پذيري 160 هزار نفر در فاصله سال هاي 1377-78 به سفارش مسكن و شهرسازي استان قم در اين مهندسان مشاور تهيه شده است.