مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • شهرسازی
 • طرح جامع ساماندهي صنايع و مشاغل بارز آلاينده و مزاحم شهر تهران
 • طرح جامع ساماندهي صنايع و مشاغل بارز آلاينده و مزاحم شهر تهران

   از آنجا كه كلانشهرها در عصر جهاني شدن به عنوان كانون اصلي جذب و انباشت انبوه جمعيت، كار و فعاليت، سرمايه، دانش، فناوري و مديريت در مقیاس ملی و فراملی به شمار مي روند،  ساماندهی صنایع و مشاغل، درآنها با ابعاد گسترده تر و پیچیده تر رو به رو است. از همين رو ساماندهي صنايع و مشاغل در كلانشهر تهران به رويكردها و روش‏هاي پيشرفته‏تر نياز دارد.
  پروژه "طرح  جامع  ساماندهي  صنايع و مشاغل بارز آلاينده و مزاحم شهر تهران" از سوي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر در بهمن ماه 1389 به مهندسان مشاور فرنهاد ابلاغ شد. شرح خدمات اين پروژه در دو بخش تنظيم شده است:

  بخش اول- تشكيل بانك اطلاعاتي واحدهاي موجود به بررسي وضعيت واحدهاي داراي بند 20
  وضعيت واحدهاي فعال در مجتمع هاي صنفي-خدماتي و تشكيل بانك اطلاعاتي از آنها اختصاص داشته است.

  بخش دوم- تهيه طرح جامع ساماندهي
  مرحله اول-  قوانين، اسناد و طرحهاي فرادست
  مرحله دوم-  بررسي و تشخيص وضعيت صنايع و مشاغل مزاحم در سطح شهر تهران
  مرحله سوم-  تدوین و معرفی چشم انداز، اهداف، راهبردها، سیاستها و راهکارها
  مرحله چهارم-  ترويج يافته‏ هاي طرح
  رويكرد پايه در مطالعات اين پروژه «رويكرد توسعه پايدار» بوده است. تعيين معيارها و شاخص‏هاي تشخيص وضعيت، همچنين تدوين چشم انداز، اهداف و راهبردهاي ساماندهي صنايع و مشاغل بر پايه اين رويكرد و در چارچوب فرايندي كه در تصوير مقابل ارائه شده صورت گرفته است.