مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح راهبردی و تفصیلی ناحیه منفصل اکبرآباد، شهرک گلشن و زیباشهر
  • طرح راهبردی و تفصیلی ناحیه منفصل اکبرآباد، شهرک گلشن و زیباشهر

     قرارداد تهیه طرح راهبردی و تفصیلی ناحیه منفصل اکبرآباد، شهرک گلشن و زیباشهر در سال1390 با این مهندسان مشاور منعقد شد. این طرح در برگیرنده روستای اکبرآباد و سکونت گاه های زیباشهر و گلشن است که در محدوده حريم شيراز واقع شده و تحت مديريت شهرداري منطقه 3 شیراز قرار دارند. این سکونت گاه ها بر اساس قانون تعریف محدوده و حریم شهرها که مصوب 1384 است و همچنین طرح مجموعه شهری به عنوان محدوده های منفصل کلانشهر شیراز شناسایی شده اند. از رویکرد راهبردی با تکیه بر ارتباط متقابل حمل و نقل و کاربری در تهیه طرح تفصیلی نواحی منفصل مورد اشاره بهره برده شده و تلاش شده با تامین و آینده نگری خدمات متناسب با نیاز ساکنین و خودکفایی، از مراجعه مکرر آن ها به شهر شیراز جهت دریافت خدمات جلوگیری شود. این طرح در مراحل تصویب نهایی قرار دارد.