مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • شهرسازی
 • مطالعات مراحل اول و دوم شهرک دانش و سلامت
 • مطالعات مراحل اول و دوم شهرک دانش و سلامت

   قرارداد انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم تهیه طرح تفصیلی و آماده سازی اراضی دانشگاه علوم پزشکی مشهد واقع در سایت زکریا شهرستان مشهد ( شهرک دانش و سلامت).
  شرح خدمات این قرارداد شامل 4 قسمت به شرح زیر می باشد:
  1-  تدوین چشم انداز اولیه و تعیین محدوده های مطالعاتی 
  2-  تدوین چشم انداز ، اهداف، راهبردها و سیاست ها
  3-  معرفی الگوی فضایی طرح (مرحله اول طرح آماده سازی)
  4-  ارائه طرح اجرایی (قسمت سیویل از مرحله دوم آماده سازی)