مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • شهرسازی
 • طرح آماده سازي اراضي شرکت تعاونی مسکن شماره یک جهادگران (صفی آباد)
 • طرح آماده سازي اراضي شرکت تعاونی مسکن شماره یک جهادگران (صفی آباد)

   تهیه طرح آماده سازی با رویکرد طراحی شهری اراضی شرکت تعاونی مسکن شماره یک جهادگران شهرستان مشهد به مساحت تقریبی 22 هکتار ، با هدف ایجاد مجموعه سکونت ویلایی .
  اهداف ای پروژه شامل پنج گام به صورت ذیل می باشد:
  گام اول : تدوین چشم انداز اولیه و تعیین محدوده های مطالعاتی 
  گام دوم : مطالعات پایه 
  گام سوم : تدوین چشم انداز ، اهداف، راهبردها و سیاستها 
  گام چهارم : معرفی الگوی فضایی طرح 
  گام پنجم : ارائه طرح اجرایی