مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • مطالعات برنامه ریزی ایستگاه های خط 3 قطار شهری شیراز
  • مطالعات برنامه ریزی ایستگاه های خط 3 قطار شهری شیراز

     بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور(88/6/14)، كريدور خط 3 قطار شهري شيراز از ميدان ميرزاي شيرازي تا ايستگاه راه آهن به طول حدود 11 كيلومتر تعيين گرديد تا مطالعات اجرايي آن با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي (كه متولي مطالعه و اجراي خط راه آهن سريع صدرا- شيراز مي باشد) صورت پذيرد. بر اساس مطالعات اوليه انجام شده مسير خط 3 به شرح زير پيشنهاد گرديده است: ميدان ميرزاي شيرازي (ايستگاه مشترك با ايستگاه خط 1)، ميدان صنايع الكترونيك، بلوار دكتر حسابي، ميدان غدير (شهرك گلستان)، ايستگاه راه آهن.