مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • مطالعات برنامه ریزی ایستگاه های خط 2 قطار شهری شیراز
  • مطالعات برنامه ریزی ایستگاه های خط 2 قطار شهری شیراز

     بر اساس مطالعات صورت گرفته جهت توسعه خطوط قطارشهری شیراز، خط 2 دارای دو بخش توسعه جنوبی و توسعه شمالی است. توسعه جنوبی از سمت ایستگاه تقاطعی امام حسین در میدان امام حسین به سمت منطقه جنوب و شهرک میانرود (شامل 9 ایستگاه) امتداد دارد و توسعه شمالی از ایستگاه امام حسین به سمت میدان گلستان (شامل 4 ایستگاه) در نظر گرفته شده است.  هر یک از ایستگاه در چارچوب معیار تعیین شده دارای ویژگی های  مشخص و قابل طبقه بندی است، در این راستا مسیر خط 2 به سه پهنه شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می شود که هر یک از پهنه نیز به زیر محدوده های عملکردی تقسیم می شود.