مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح تفصيلی نیاسر
  • طرح تفصيلی نیاسر

     قرارداد طرح تفصیلی شهر نیاسر بر اساس شرح خدمات مورد توافق در تابستان سال 1393 از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به این مهندسان مشاور ابلاغ شد. اساس شرح خدمات ابلاغی، شرح خدمات تیپ 12 طرح‌های تفصیلی بوده که مهندسان مشاور فرنهاد با توجه به شرایط خاص شهر نیاسر مواردی به آن اضافه نموده است. این موارد عبارت‌اند از: «سیما و منظر شهری»، «گردشگری»، «ایمنی، امنیت و پدافند غیر عامل». در حال حاضر مطالعات این طرح در چارچوب شرح خدمات به طور کامل انجام شده و آماده ارائه و تصویب در کمیسیون ماده 5 است.