مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • شهرسازی
 • بازنگری طرح تفصیلی جبل دراک
 • بازنگری طرح تفصیلی جبل دراک

   این محدوده در شمال غرب كلانشهر شيراز و در سمت غرب منطقه 6 شهرداري شيراز قرار گرفته است. مساحت محدوده 171 هكتار، جمعيت موجود7244 نفر و تراكم ناخالص جمعيت 65 نفر بر هكتار و تراکم خالص جمعیتی 182 نفر بر هکتار است. 
   از جمله ویژگی های کالبدی این پهنه میتوان به میزان قابل توجه بلند مرتبه سازی در این پهنه اشاره کرد و بر اساس نقشه کاربری های وضع موجود، بیش از 50 درصد از سطح محدوده اراضی بایر است و تنها 18 درصد از سطح 170 هکتار محدوده ساخت و ساز مسکونی صورت گرفته است.
  سه گام اساسی جهت روند چگونگی تامین خدمات اساسیس تعریف شده است. نحوه تامین خدمات اساسی در محدوده جبل دراک و تاثیرات آن بر حد جمعیت پذیری محدوده موجب ایجاد یک فرآیند رفت و برگشتی و تعاملی بین بخش تامین خدمات و پیش بینی جمعیت پذیری محدوده گردیده است. در این فرآیند با تغییرات در حوزه های مسکونی و ایجاد خدمات مورد نیاز ساکنین، ظرفیت ها و قابلیت های سکونت تبیین شده است.