مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • مطالعات طراحی و برنامه ریزی محور شیراز- سپیدان
  • مطالعات طراحی و برنامه ریزی محور شیراز- سپیدان

     محدوده طرح مذکور (با وسعت در حدود 500 هکتار) در حریم شهر شیراز قرار دارد و  از سمت غرب و جنوب با منطقه 10 همجوار است و ارتباط بلاواسطه با محدوده طرح دارد. طرح مذکور دارای موقعیت ویژه به علت سفرها و مقاصد مهم گردشگری طبیعی از محور مذکور و استقرار مراکز سکونتی منفصل شهری است، این اراضی به عنوان یکی از فرصت های مهم ایجاد زیرساخت های گردشگری- تفریحی- خدماتی شناسایی می شود. 
    بر اساس اهمیت نقش این محور در توسعه گردشگری محور شمالغرب و ساماندهی یکی از ورودی های اصلی شهر شیراز، طرح مذکور با رویکرد حفظ و توسعه فضاهای سبز موجود، ایجاد بستر لازم در جهت استقرار فعالیت های متناسب با نقش محور مذکور با تاکید بر موضوعات گردشگری، ساماندهی و حذف مراکز عرضه و انبار مصالح و کارگاه های حاشیه محور تهیه شده است. در این طرح حوزه بندی اراضی حاشیه محور در تناسب با وضعیت و تقاضاهای در این محدوده و هماهنگ با طرح در دست تهیه جامع حریم شهر شیراز و بر اساس وضعیت سبزینگی اراضی، چشم اندازهای محیطی و طبیعی، وضعیت موجود قطعات و همجواری با عملکردهای مهم شهری و منطقه ای در حاشیه محور، نقش و ضعیت معابر و تقاطع ها و بررسی تقاضاها و نیازهای محدوده های پیرامونی در تناسب با نقش کلان این محور و رویکرد گردشگری- تفریحی- خدماتی، صورت پذیرد.