مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح تفصيلی ناحیه منفصل شهری گویم
  • طرح تفصيلی ناحیه منفصل شهری گویم

     قرارداد تهیه طرح تفصیلی ناحیه منفصل شهری گویم در سال 1394و از طرف شهرداری شیراز به این مهندسان مشاور واگذار شده است. این طرح در برگیرنده روستای گویم است که در حریم شیراز واقع شده و تحت مدیریت شهرداری منطقه 10 می باشد. این سکونت گاه بر اساس قانون تعریف محدوده و حریم شهرها مصوب سال 1384 و طرح راهبردی شیراز، به عنوان محدوده منفصل شهری شیراز شناسایی شده است. این طرح با رویکرد راهبردی تهیه شده و در چشم انداز و اهداف آن به بافت شهری با کیفیت زندگی بالا و خودکفایی از منظر خدمات اساسی اشاره شده است.