مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • شهرسازی
 • طرح ساماندهی فعالیت ها در محور مشهد - چناران با تاکید بر فعالیت صنایع
 • طرح ساماندهی فعالیت ها در محور مشهد - چناران با تاکید بر فعالیت صنایع

  طرح ساماندهي فعاليت ها با تأكيد بر فعاليت صنايع در محور عبوري مشهد – چناران، با اهداف كلان زير تعريف شده است:
  - کاهش آلودگي هاي زيست محيطي آب، خاك و هواي منطقه در راستاي توسعه پايدار
  - كاهش ناسازگاري فعاليت ها متناسب با الگوي بهينه توسعه صنعت در محور
  - افزايش كارايي فعاليت هاي اقتصادي
  - هدايت توسعه هاي آتي صنعت مطابق با توسعه پايدار محور
  اين پروژه در راستاي رسيدن به اهداف كلان فوق، رويكرد توسعه پايدار را جهت حل مسائل و مشكلات و ارتقاء كيفيت محيط زيست و سكونت در محدوده اطراف اين محور در نظر گرفته است. راهبرد اصلي در اين طرح، ايجاد تعادل و تعامل سازنده ميان رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، حفاظت محيط زيست و كيفيت محيطي مي باشد.