مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • مطالعات شهری
  • طرح برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري
  • طرح برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري

    «طرح تحقيقاتي برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري- تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران» به پيشنهاد مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران در سال هاي 1379 و 1380 توسط اين مهندسان مشاور انجام شد و نتايج آن به صورت كتاب در سال 1382 منتشر گشت.
    مباحث اصلي اين كتاب عبارت از «زمينه ها و علل پيدايش طرح هاي راهبردي در جهان»، «بررسي تجارب مهم جهاني درطرح هاي راهبردي»، «اصول و روش هاي برنامه ريزي راهبردي»، «ارزيابي تجارب توسعه شهري در ايران» و «امكانات و محدوديت هاي كاربرد برنامه ريزي راهبردي در ايران» است.