مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • جستارهای شهرسازی
 • فرم اشتراک
 •  دوستداران فصلنامه جستارهای شهرسازی می توانند برگ اشتراک (یا تصویر آن را) پس از تکمیل همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک و قید تعداد نسخه های درخواستی با توجه به هزینه های اشتراک به حساب شماره 01/249877/2 سپهر بانک صادرات شعبه ی ابن یمین (کد 558) به نام محمد حسین جهانشاهی واریز و اصل فیش بانکی را همراه با فرم فصلنامه ارسال نمایند.
  لطفا در صورت هرگونه تغییر در نشانی یا عدم دریافت فصلنامه تا 15 روز پس از انتشار واحد اشتراک فصلنامه را مطلع سازید.
  هزینه دریافت 4 شماره با پست سفارشی تهران و شهرستان: 260000 ریال است.


  فرم اشتراک فصل‌نامه جستارهای شهرسازی