مهندسان مشاور فرنهاد
  • طراحي مركز مستقل مديا و پخش تلويزيون شهر باكو

  • طرح ارتقاء كيفي ميدان نبوت

  • طراحي پارك جنوب غربي گلستان شيراز

  • طرح اعتلاي كيفيت حيات شهري آبكوه

معرفی شرکت

شركت مهندسان مشاور فرنهاد در سال 1369 با عناوين موضوعي معماري، شهرسازي و مطالعات اقتصادي - اجتماعي تاسيس و به شماره 80578 به ثبت رسيد و فعاليت خود را آغاز نمود.


فصل نامه جستارهای شهرسازی

 شماره جدید فصل نامه جستارهای شهرسازی منتشر شد. در این شماره  میخوانید :